سوپر گل علی دایی در دیدار برابر پیشکسوتان خراسان/فیلم