بازار سرمایه پس از کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی /آب و هوای تالار شیشه ای از نخستین روزهای سال جاری