دفاع اینستاگرامی فرزند سیدحسن خمینی از امیر قلعه نویی که حذف شد! (+تصویر و واکنش مردم)