حاج‌محمدی: تیم بزرگی هستیم و برای سه امتیاز به امارات می‌رویم/ می‌خواهیم جام قهرمانی را از تبریز به