آثار آبرنگ و خوشنویسی «عطاالله ذی‌نوری» رونمایی می‌شود