اختلال در عملکرد سنسور ضربان قلب ساعت های هوشمند در حضور تاتو