کنگان نیازمند ۱۵۳ کلاس درس جدید است/وضعیت پرداخت عوارض شهرداری‌ها