تلاش دشمنان برای مقابله با الگوپذیری از انقلاب اسلامی ناکام مانده است