کم‌توجهی به قهرمانان قرآنی شهرستانی/ مسئولان از حمایت معنوی هم دریغ می‌کنند