احسانی: نکونام نمی‌تواند از نظر فنی کمکی به تیم ملی کند