جشنواره «فیلم شهر» پنج سمپوزیوم بین‌المللی برپا می‌کند