ایستاده‌تر از کوه/ تار و پودهایی که با عشق گره می‌خورند