سرلشکر جعفری: سپاه از طریق نیروی قدس روح مقاومت را زنده نگه می‌دارد