۸۰ درصد معتادان درمان شده، دوباره به اعتیاد بر می‌گردند/۳۵۰ هزار نفر شیشه مصرف می‌کنند