هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس محروم از سخنرانی نیستند