(تصاویر) 2 کشته در حمله به نمایشگاه کاریکاتور پیامبر(ص) در امریکا