یک‌منبع آگاه: «رئیسان جمهور سابق» ردیف بودجه دولتی ندارند