کشته شدن خبرنگار برجسته عراقی در انفجار تروریستی بغداد