جزئیات اعزام دانش آموزان به عتبات عالیات در سال جدید