عطر توت فرنگی در مزارع مازندران پیچید/ چوب حراج بر محصولات