هیات طالبان و افغانستان درباره آتش‌بس به توافق نرسیدند