عکس/ پیام جهانبخش پس از دریافت جایزه بازیکن سال NEC