ایران بابت بدهی خارجی خود ۵ میلیارد دلار سود پرداخت کرد