رئیس سازمان بورس: صندوق بین‌المللی پول، هجوم سرمایه‌گذاران خارجی را تأیید کرده است