جهانگیری: دولت تلاش می‌کند کمترین شبهه قانونی در انتخابات ایجاد نشود