آغاز همایش بین المللی حافظ با پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی