آمریکا از فروش بمب‌های خوشه‌ای به عربستان دفاع کرد