باقری: چند بازیکن برای فصل بعد زیر ذره‌بین ما قرار دارند