۱۸ فدراسیون شانس کسب سهمیه دارند/ در ماندن کی‌روش دخالت نکردیم