تقدیر از اساتید دانشگاه آزاد شیراز توسط بسیج دانشجویی با شاخه گل + فیلم و عکس