برگزاری افتتاحیه اکران های دانشگاهی «روزهای خرداد» در دانشگاه اصفهان