دانشجویان در اعتراض به حضور هاشمی‌رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر تجمع کردند