روایت شاهد عینی از ماجرای مطهری در شیراز/ اگر می‌ایستادیم، تکه پاره مان می‌کردند