پخش مستندی درباره قتل بازیکن فوتبال به خاطر از دست دادن پنالتی