هافبک پرسپولیس: نمی دانم چرا اینقدر در بازی استرس دارم / به خودم قول دادم به روزهای خوبم بازگردم