باقری: چند بازیکن برای فصل بعد زیر ذره‌بین ما قرار دارند / دیدارهای آینده سرنوشت بازیکنان را مشخص می