روحانی: محدودکردن هنر نیست/ فضاهای مجازی شمشیر دولبه هستند