سجادی:جلسه ستاد عالی بازیهای المپیک فردابرگزارمی شود/ دولت در موضوع کی روش دخالت نکرده است