خودم را تنها می‌بینم/ درباره حضور دایی در سایپا صحبتی ندارم