‫این دولت همیشه حق اعتراض را برای همه اقشار و اصناف به رسمیت می‌شناسد‬