قالیباف: از ۱۷ سالگی تا امروز در ۴ حادثه بزرگ حضور داشته‌ام