اجرای ویژه و به یاد ماندنی رضا صادقی در حضور امید حاجیلی ، میثم مروستی ، مهدی طارمی و .../تصاویر