بهروان: تیم‌های تازه وارد به لیگ برتر حداکثر یک ماه برای اخذ شرایط مجوز حرفه‌ای وقت دارند