یوتاپ میتسوبیشی، تنها تیم ایرانی حاضر در رنکینگ رالی خاورمیانه