روایتی از حضور یک‌ساعته قاری ایرانی در درون خانه کعبه