«خالد بحاح» در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرح تجریه یمن را کلید می‌زند