مناظره با شیخ الازهر و کتاب امام(ره) که به کمک آمد