کارتر: الحاق به روسیه خواست مردم کریمه بود/ توافق مینسک تنها راه برقراری صلح در اوکراین