ادینهو نیازمند کمک استقلالی‌ها/ رکورد تاریخی مهاجم پرسپولیس حفظ می شود؟