آئین معنوی اعتکاف در بجنورد با حضور مردم در مساجد این شهر